KALITE
Sürdürülebilir Yaşam

Kapsam

Ataylar Makina otomotiv sektörüne talaşlı imalat parçaları üretmektedir. ISO 14001 ÇYS Ataylar Makina (Osmangazi Mah. Mareşal Fevzi Çakmak Cad. No:44 Esenyurt-İstanbul) tesislerinin tamamında uygulanmaktadır. Bu tesislerin toplam alanı yaklaşık 9000 m2, toplam alan içindeki kapalı alanı yaklaşık 7200 m2’dir. Firmamız organize sanayi bölgesi içinde değildir. Firmamızın çevresinde ve yakınlarında doğal kaynak, akarsu bulunmamaktadır. Firmamızın ön cephesinde yerleşim alanları vardır, diğer 3 cephede muhtelif fabrikalar (Günkar Tekstil, Makel, Canan Kozmetik) mevcuttur. Ataylar Makina bünyesinde talaşlı imalat, kumlama, yıkama, taşlama ve montaj prosesleri yer almaktadır. Firma kaplama ve ısıl işlem proseslerini taşere etmektedir. Bu prosesler sonucunda motor parçaları, dizel enjektör parçaları, hidrolik parçalar üretilmektedir. Tüm bu iç ve dış prosesler ISO 14001:2015 ÇYS gereklilikleri kapsamında yapılmaktadır.

Çevre mevzuatı Lebib Yalkın Yayınları’ndan abonelik yöntemiyle takip edilmekte olup, tabi olunan mevzuat “EK-1 Yasal Zorunluluklar Listesi”nde takip edilmektedir. Bu mevzuatların uygunluk değerlendirmeleri 3 ayda bir yapılmakta olup, “Yasal Uygunluk Değerlendirme Tablosu”nda takip edilmektedir. İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentileri “İlgili Taraflar” tablosunda belirtilmiştir. Yukarıda anlatılan kapsam ilgili tarafların erişimine üst yönetimin bilgisi dahilinde açılabilir.

Yasal Yönetmelik ve Tüzüklerin takibi ve gereksinimlerinin karşılanması; 

Faaliyetlerimizin çevresel etkileri ile ilgili yasal yönetmelik ve yükümlülüklerle ilgili yayımlar Yasal Yükümlülük Takibi Prosedürü’ne göre belirlenmekte, temin edilmekte, güncellik takipleri yapılmaktadır.

Kalite El Kitabı, TS EN ISO 14001:2015 standardı şartlarını, Ataylar Makina’ya bağlı tüm birimlerinin uygulamasını ve sürekli iyileştirilmesini, çevre performansının artırılması, çevre amaç ve hedeflerine ulaşma, uygunluk yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, İSG, Çevre Yönetim Sistemi Gereklilikleri, İç ve Dış Hususlar, Çevresel riskler ve yaşam döngüsü çerçevesinde yürütülen çalışmaları kapsamaktadır.

Ataylar Makina, tüm faaliyetlerinde çevre boyutlarını, tehlikelerini, risklerini ve fırsatlarını belirleme amaçlı prosedürler, talimat ve tablolar oluşturarak gerekli önlemleri almaktadır. Firma içerisinde oluşan atıkların bertarafı ilgili prosedürde tanımlanmıştır. Üretim proseslerinin çevre boyutları belirlenmiş olup Çevre FMEA (FMECA) da detaylı olarak belirtilmiştir. Ataylar Makina, tüm faaliyetlerinde doğaya zarar vermeyecek şekilde üretim yapmayı hedeflemiştir. Ürünler de kullanılan hammadde yaşam döngüsü açısından değerlendirildiğinde yasal ve müşteri şartlarına (gereklerine) uygun kaynaklardan temin edilip müşterilere gönderilmektedir. Ataylar Makina’da üretilip gönderilen ürünler müşterilerde çeşitli işlemlerden geçirilip kullanıma alınması nedeniyle ürünün ömrünü tamamladığında müşteri tarafından hurdaya ayrılıp geri dönüşüme gönderilmektedir. Üretim sırasında çıkan hurdalar, demir talaşları vb. diğer atıklar için çevre boyutları belirlenmiş ve Çevre FMEA’da gerekli riskler&önlemler tanımlanmıştır.

 
Eğitim, farkındalık ve yeterlilik ; 

Eğitim ihtiyaçları P4.18-26 no’lu Eğitim Prosedürüne göre belirlenmektedir. Çalışmaları / görevlerini yerine getirmeleri sırasında önemli çevresel etki veya ilgili riski taşıyan personele uygun eğitimler verilmektedir.

- Eğitim, panolar, ikaz ve uyarı levhaları ve toplantılar yoluyla Çevre politikası, prosedür, çevre boyutları ve potansiyel çevresel etkileri, ve çevre yönetim sistemi gereklerine uyulmasının önemi,

- Çalışmalarının gerçek veya olası önemli çevresel etkileri ile eğitilmiş / bilinçlendirilmiş personelin çevresel yararları,

- Acil durum hazırlık ve uygulama dahil olmak üzere çevre yönetim sistemi gereksinimlerinin, çevre politikası ve prosedürlerinin uygulanmasındaki yetki ve sorumluluklar,

- Belirlenmiş çalışma prosedürlerine, uygunluk yükümlülüklerine, çevre yönetim şartlarına uyulmaması durumunda oluşabilecek potansiyel sonuçları,

konularında personelin bilinçlendirilmesi ve farkında olmaları yine P4.18-26 No’lu Eğitim Prosedürüne göre sağlanmaktadır.

Önemli çevresel etki riski taşıyan personelin eğitim, tecrübe ve tahsil açılarından yeterli düzeyde ve işe uygun olması sağlanmaktadır. ÇYS ile ilgili başlıca temel eğitimler, bilinçlendirme ve yangın ile mücadele eğitimleridir. Bu eğitimlerin kayıtları tutulmaktadır.