KALİTE
Ataylar Kalite Anlayışı                            Ataylar Makina, “kalite organizasyonu” kavramını, kurum kültürünün kalbi olarak görmektedir. Bu bağlamda organizasyonun, çalışanların ve etkileşimlerinin birleşimi anlamına gelmesi amaçlanmıştır. Bu kombinasyondan en iyi şekilde yararlanmanın yolu, insan kaynaklarının önemini tanımlamaktır. Altta yatan fikri uygulamaya koymanın en iyi yolu, organizasyonun yenilikçi yaklaşımını süreçlere göre kullanmaktır; yani, şirketin sadece kendi verimliliğine değil, aynı zamanda müşterinin ihtiyaç ve gereksinimlerini karşılamadaki etkinliğine yönelik iç prosedürleri kullanarak şirketin organizasyonel süreçlerini tanımlamaktır. Bu yaklaşımı, süreçleri içeren Ataylar Makina'daki her bireyin kendi iç “müşterileri” vardır, böylece dış müşteri tarafından tanınabilecek bir değer zinciri yaratılmış olur.

 

                             Süreç sahipliği (ya da süreç sorumluluğu) uygulaması, aynı zamanda, bir takım yöneticilerin ve ürün koordinatörlerinin (üst ve orta seviyenin altında olanlar dahil) kendi görevlerinin ötesine geçmelerine de izin vermiştir. Bu, rekabeti yenmenin anahtarı olan proaktif ruha somut bir ifade verir. Bu organizasyonun süreçlere nihai sonucu daha iyi bir performanstır. Ayrıca, organizasyon verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için, Yalın Yönetim adı verilen bir yönetim yöntemini benimsenmiştir. Üretimde prodüktiviteyi arttırıcı kalite tekniklerinin ve problem çözme metotlarının kullanılmasıyla, çalışan farkındalığı ve bağlı olarak üretim kalitesi arttırılmıştır.