KURUMSAL

Değerlerimiz

                     Ataylar Makina yurtiçi ve yurtdışı otomotiv sektörüne hassas, kaliteli ve yüksek adetli talaşlı imalat parçaları üretmektedir. Ataylar Makina temiz ve yaşanabilir bir dünya için müşteri gerekliliklerine, yasal gereklere uymak ve çevreye saygılı olmak koşulu ile talaşlı imalat üretiminde verimlilik ve kaliteyi ilke edinmiştir. Ataylar Makina mevcut kalite sistemi gerekliliklerine riayet ederek sürekli iyileştirme kapsamında iyileştirmelerle kaliteli üretimin sürekliliğini sağlar.

                     Müşterilerimiz ve onların memnuniyeti, şirketimizin menfaatlerini ve enerjisini odakladığımız, etik bir şekilde başarmak için çaba gösterdiğimiz sürekli iyileştirme arayışımızın ardındaki nedeni temsil eden en temel noktadır. Tedarikçilerimizin tam katılımı ile ilerlemeyi hedeflediğimiz özveri, yaratıcılık, yenilikçilik ve meslek etiği, tüm bu değer zincirine bağlı, sürekli bir kalite sağlamayı amaçlayan “Toplam Kalite” projemizin temelini oluşturmaktadır.
 


 

İnsan Kaynakları
 


                    Ataylar Makina olarak insan kaynaklarını hayati öneme sahip büyük bir kaynak olarak görüyoruz. Ataylar Makina’da her çalışanın kendi kültürel ve entellektüel potansiyelini eşit olarak ve farklılıklara saygı gösterilerek ifade etme olanağı sunulmaktadır. Bu, insanlar ve gruplar arasında ekip çalışmasını teşvik etmek, bireysel ifadenin geliştirilmesi, insanlara, gizliliğe, iş kalitesine, eğitime, mesleki ve kariyer gelişimine, değerlendirme ve tanıma üzerine odaklanan bir insan kaynakları politikası ile sağlanmaktadır. Yenilikçi teknolojik gelişmemiz, ortak amaçlara yönelik işlevlerin ve becerilerin sorunsuz entegrasyonu için en uygun altyapıyı oluşturmaktadır.
 

Çevre Politikası

            Ataylar Makina, temiz ve yaşanabilir bir dünya için yasal gereklere uymak ve çevreye saygılı olmak koşulu ile talaşlı imalat üretiminde verimlilik ve kaliteyi ilke edinmiştir.                   

· Enerji ve malzemenin verimli kullanılmasını sağlamak,
· Proseslerden kaynaklanan atıkları minimuma indirmek, kirliliği kaynağında önlemek ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak,
· Yürürlükteki Çevresel Yasal mevzuata ve Müşterilerin çevre ile ilgili gerekliliklerine uyulması,
· Uyum yükümlülüklerine uyulması,
· Çevre yönetim sistemi için gerekli kaynakların üst yönetim tarafından sağlanması,
· Mevcut proseslerin çevre yönetim sistemi şartlarıyla entegrasyonunu sağlamak ve güvence altına almak,
· Süreç bazlı risk analizleri ile efektif risk yönetimi yapılması,
· Geri dönüşümü mümkün olan atıklarımızın tekrar kullanımının sağlanması,
· Çevre yönetimi sistemini sürekli geliştirmek için çalışmak
· Hava Kirliliğinin azaltılması,
· Çalışan personelin ve fason işlem veya parça yapan tedarikçilerin çevre bilincinin artırılması ve yaygınlaştırılması,
· Ambalaj kullanımını ve atıkları azaltmak, mümkün olduğunca geri dönüşümlü ambalaj kullanmak,
· Çevresel hedeflerin sürekli iyileştirilmesi sağlanacaktır.

                   Bu politika, Şirket Kalite Politikası ile birlikte tüm şirket çalışanları ve tedarikçilerin katılımı ile “Toplam Kalite Yönetimi” kapsamında yaşatılacaktır.